Declaració d’Accessibilitat

 

AUDIO VISUALES EXIT, SL s’ha compromès a fer accessible https://audiovisuales.es. de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://exitaudiovisuales.es/contacte/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquin a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que és recull a continuació no és accessible pels següents motius:

  • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: Podrien existir diversos errors d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTLM com en documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • Càrrega desproporcionada: no aplica
  • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament els requisits d’accessibilitat. 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 de gener del 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme. 

Última revisió de la declaració: 20 de gener de 2023

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web:

A través dels següents vies:

Per fer la sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al “Formulari de Contacte” accessible en la web i indicar i indicar-nos “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa. 

Les sol·licituds i queixes que és registrin conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comí de les administracions públiques. 

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit en l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, és pot iniciar en el tràmit accedint al “Formulari de Contacte” i indicar-nos “Reclamar una Sol·licitud”.

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 15.2 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per:

  • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació.
  • Instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada. 
  • Exposar les raons per les quals consideris que la resposta no compleix amb els requisits exigits.