Política de Privacitat

La present Política de Privacitat regula l’ús del servei del portal d’Internet amb https://exitaudiovisuales.es el responsable a efectes de la qual identificatius és:

Responsable: AUDIO VISUALES EXIT, SL
NIF: B08715666
Adreça: CARRER FRA JUNIPER SERRA Nº44
Telèfon: (+34) 932928330
Mail: info@exitaudiovisuales.com
Dades del Registre Mercantil Inscr 6ª, Volum 24.232, foli 203, fulla B66.515

Finalitat, Per a què tractem les seves dades?

A efecte del que es preveu en RGPD de 27 d’abril de 2016, i l’EL 3/2018, tractarem les dades que recollim per a les següents finalitats:

Contactar amb vostè en cas que així ens ho demani.
Gestionar la seva navegació en la web, si és el cas.
Remetre-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
L’emplenament del formulari de registre serà obligatòria per a accedir i gaudir de determinats serveis oferts en la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat de dades suposa la impossibilitat de registrar-se, subscriure’s o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades caràcter personal.

Legitimació, Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades es basarà en:

El consentiment de l’interessat, per al tractament de les seves dades, conforme l’article 6. 1. a) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades. En aquest cas el tractament es durà a terme per a resposta a l’usuari que contacti amb Responsable via sistemes de missatgeria instantània, així com a través dels formularis de la pàgina web del Responsable habilitat l’usuari la casella “He llegit i accepto la política de privacitat”.
La necessària execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, conforme l’article 6. 1. b) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades.


Destinataris A qui comuniquem les teves dades?

Les dades personals no seran objecte de cessió excepte en el compliment d’obligacions legalment establertes o per a donar suport als serveis vinculats a aquest tractament.

Conservació, Durant quant temps conservem les teves dades?

Conservarem les seves dades de caràcter personal durant almenys 5 anys en cas que sigui client i per a l’estricte compliment de les obligacions legals establertes en la normativa.

En cas de no ser client conservarem les seves dades el mínim temps indispensable per a gestionar la nostra relació.

Drets, Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

A conseqüència del tractament de les seves dades personals per part del Responsable la legislació vigent li atorga una sèrie de drets. A continuació, li oferim una explicació resumida de cada dret, per a facilitar-li el seu exercici:

Dret d’accés: tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem sobre Vostè i les finalitats amb les quals els tractem.
Dret de rectificació: Les seves dades sempre seran seus, i consegüentment, pot sol·licitar-nos la rectificació dels mateixos en qualsevol moment si els que constessin en els nostres registres anessin erronis.
Dret de supressió: Podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimits dels nostres fitxers. No obstant això, i tal com indiquem en l’apartat de conservació de dades anterior, tingui en compte que, en determinades circumstàncies el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.
Dret d’oposició: podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualssevol de les finalitats amb les quals tractem les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
Dret de limitació del tractament: podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
Si considera que les dades que mantenim sobre Vostè no són correctes o exactes;
Si, en cas que Vostè consideri que no estem tractant les seves dades de manera legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;
Si les dades que mantenim ja no ens són necessaris conforme a la finalitat per als quals els recaptem, però necessita que els conservem per a interposar reclamacions legals;
Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta sobre aquest tema per part nostra.
Dret a la portabilitat de les seves dades: tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que Vostè ens hagi proporcionat directament siguin comunicats a un altre responsable del tractament. Si ens és possible, facilitarem directament les seves dades a dita un altre responsable del tractament, però si no ho fos, els hi facilitarem a Vostè en un format estàndard.
Sempre que tractem les seves dades sobre la base del consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a Vostè més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar-li determinats serveis.

L’exercici dels drets que ostenta podrà fer-lo efectiu dirigint-se al Responsable a través d’algun dels següents mitjans:

1. Mitjançant correu electrònic dirigit al correu electrònic indicat en l’encapçalament del document.
2. Correu postal dirigit al corresponent Responsable del Tractament. electrònic (contemplat en l’encapçalament del document).


En cas que no vulgui exercir un dret en concret, però tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se al Responsable del Tractament corresponent, (contemplat en l’encapçalament del document).

Tingui en compte que sempre, en tot cas, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent en matèria de protecció de dades si considera que no hem tractat les seves dades de manera lícita o que no hem atès les seves sol·licituds o drets.

A Espanya, aquesta Autoritat Competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Consentiments menors, Què passa si ets menor d’edat?

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors de catorze anys, sol·licitarem la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si és el cas, per al tractament automatitzat de les dades conforme l’article 7 de la LOPDGDD.

Exactitud, veracitat i seguretat de les dades, Com tractem les teves dades?

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis de registre o subscripció. No respondrem de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

També reservarem el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

No serem responsables davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel responsable sempre que procedeixi de fonts alienes.

Les dades seran tractades de manera confidencial i sota el sotmetiment a mesures tècniques i organitzatives de seguretat adequades per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, en l’adreça postal i/o electrònica indicada en la pàgina www.aepd.es.